Kontenery na gruz i inne odpady | expresskzoodpady | e-blogi.pl
expresskzoodpady
Kontenery na gruz i inne odpady 2015-05-22

W czasie budowy domu czy też budowli o innym charakterze siłą rzeczy dochodzi do wytworzenia odpadów poremontowych. Pozostałości usuniętych materiałów, resztki materiałów budowlanych stosowanych w okresie remontu i inne odpady związane z pracami remontowymi powinny być usunięte z minimum dwóch powodów. Po pierwsze, odpady pobudowlane źle prezentują się wokół nieruchomości uniemożliwiając utrzymanie porządku czasem również w obrębie sąsiadujących gruntów. Papierowe worki i drobny gruz mogą stać się przyczyną sąsiedzkich kłótni. Drugą kwestią są względy ekonomiczne. W świetle ochrony środowiska i estetyki otoczenia różnorodne odpady poremontowe są pozbawione wartości i wymagające usunięcia. Degradują one ekosystem oraz obniżają poczucie estetyki. Niemniej materiały te są niezwykle wartościowym surowcem wtórnym, który po odpowiednim przetworzeniu może ponownie znaleźć zastosowanie w budownictwie. Odzyskane surowce są stosowane między innymi do produkowania elementów budowlanych, a także materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontowych prac bądź innych budowlanych robót. System gospodarki odpadami jest stworzony w ramach działalności gminnego samorządu, jako jedno z gminnych zadań własnych. Właściciele gruntów i budynków są przeważnie obciążeni opłatami o charakterze publicznym za prowadzenie gospodarki komunalnej przez gminę. W zamian za pokrywanie opłat mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie w postaci odebrania odpadów powstałych w czasie budowy lub rozbiórki. Z perspektywy gminnej jednostki samorządowej są one określane jako odpady komunalne. Niemniej jednak nie wszystkie odpady pobudowlane będą odebrane w ramach działania gminy. Opłata publiczna na rzecz gminy dotyczy tylko pozostałości po pracach remontowych w gospodarstwie przeprowadzonych samodzielnie przez zamieszkującego gminę. W efekcie członek samorządu gminnego, który zatrudnił firmę remontową musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z faktu, że w przypadku przeprowadzania prac remontowych przez firmę, to tylko ona staje się wytwórcą pobudowlanych odpadów. Publiczne należności pokrywane przez właściciela są bowiem płacone w granicach jego działań, a nie działalności ekipy, z usług której korzysta. W takim przypadku obowiązek wywozu pobudowlanych odpadów powinien spoczywać na wynajętej ekipie budowlanej.


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]